Psychologisch en Pedagogisch Adviesbureau Eveline Beerkens
Rembrandtkade 29
3583 TN UTRECHT

tel: +31 (0)36 5221225
@: afspraken@evelinebeerkens.nl

Tarieven en vergoedingen

Het PPA heeft er voor gekozen zowel ongecontracteerde als gecontracteerde zorg te bieden.

Contractvrij werken betekent een optimale waarborg van de privacy van de kinderen die in behandeling zijn bij het PPA.
Ouders bepalen samen met het PPA hoe de behandeling van hun kind vorm krijgt conform de behandelprotocollen.
 
Ouders kunnen er zelf voor kiezen de nota voor de zorg geheel zelf te betalen, dan wel voor te leggen aan de gemeente voor een mogelijke vergoeding. Dit laatste kan bij vermoeden van een DSM-V-stoornis en met een verwijzing van huis/kinder– en jeugdarts.
Let wel: het PPA heeft een contract met de gemeente Utrecht voor 2017.
 
In geval van een verwijzing op basis van een vermoeden van een DSM V diagnose, declareert de praktijk de volgende prestaties, conform de NZa tarieven:
Basis Kort             tot 294 minuten    €  457,43
Basis Middel          tot 495 minuten   €   779,40
Basis Intensief       tot 750 minuten   € 1222,25
Basis Chronisch     tot 753 minuten   € 1127,95
In geval van niet-basis verzekerde zorg geldt het zogenaamde OZP consult. Het consult heeft een duur van 60 minuten en kost € 95,89, conform de NZa tarieven.
Aan een onvolledig behandeltraject zijn kosten verbonden van 186,71 euro.
Bij een niet afzegde afspraak, zogenaamde 'no show', worden de kosten volledig doorberekend.
Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren afgezegd te worden.