AVG Register

Register (model beroepsvereniging april 2018)

Verantwoordelijke: mevr. drs. E.H.M.C. Beerkens

Wat is het doel van de gegevensverwerking ?
De zorg bieden van een goed pedagoog/kinderpsycholoog

Aard van de gegevens
- N.A.W. gegevens
- Hulpvraag
- Voortgang van de zorg/onderzoek
- Startdatum en afsluiting
- Uitkomsten en resultaten
- Alle overige gegevens noodzakelijk voor goede zorg/goed onderzoek

Worden er bijzondere gegevens verwerkt ?
Ja, met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de cliënt.

Wat is de grondslag voor het verstrekken van gegevens ?
- voor het dossier, wettelijke plicht
- bij het aan derden verstrekken: ondubbelzinnige toestemming
- bij het verstrekken aan de gemeete: wettelijke plicht

Hebbben pedagogen/kinderpsychologen ontheffing verwerking bijzondere gegevens ?
Ja, artikel 9 lid 2 h AVG

Wie zijn de betrokkenen: cliënten en gezinsleden

Wie zijn de ontvangers ?
- anderen die bij dezelfde zorg betrokken zijn
- gemeenten/zorgverzekeraars voor zover nodig voor de toegang en financiering

Is er een verwerkingsovk nodig ? niet van toepassing

Classificatie: de gegevens vallen onder het beroepsgeheim van de pedagoog/kinderpsycholoog

Beveiliging
- papieren dossier: in een afgesloten archiefkast
- op de computer: systeem is beveiligd met een dubbel wachtwoord

Bewaartermijn: 15 jaar

Herkomst gegevens ?
- cliënt
- met toestemming cliënt
- andere professionals die betrokken zijn bij de cliënt