Doorverwijzing huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een beschikking nodig van de gemeente. De huisarts mag ook verwijzen, dit garandeert echter niet dat de gemeente gaat vergoeden. De gemeente gaat alleen over tot vergoeding als er sprake is van een (vermoede) DSM-5 diagnose. Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, heeft u ook geen verwijzing nodig.