Procedure

Tijdens de telefonische aanmelding wordt allereerst gekeken of u bij het PPA op het goede adres bent. Is dit het geval dan wordt in overleg met u een intakegesprek gepland. Het intake gesprek heeft tot doel om vragen en zorgen helder te krijgen en om samen te beslissen of, en zo ja welk traject het beste ingezet kan worden: diagnostiek of behandeling. In een enkel geval wordt als nog doorverwezen.