Behandeling

Het PPA kan voorzien in verschillende behandelingen, te weten: cognitief- gedragsmatige behandeling, speltherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR en griefelen. 

Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning kunnen onderdeel zijn van het begeleidingstraject van de kinderen/jongeren die bij het PPA in behandeling zijn.