Psychologisch en Pedagogisch Adviesbureau Eveline Beerkens
Rembrandtkade 29
3583 TN UTRECHT

tel: +31 (0)30 6360 634
@: ppa.mail@planet.nl

Behandeling

Het PPA kan voorzien in verschillende behandelingen, te weten: cognitief- gedragsmatige behandeling, speltherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR en griefelen. 

Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning kunnen onderdeel zijn van het begeleidingstraject van de kinderen/jongeren die bij het PPA in behandeling zijn.