Diagnostiek

Het PPA gaat bij nadere diagnostiek eerst, samen met u als ouders/verzorgers, de onderzoeksvragen formuleren. Afhankelijk van de onderzoeksvragen krijgt uw kind één of meerdere uitnodigingen om langs te komen. Als er voldoende onderzoeksgegevens verzameld zijn, hebt u als ouders een gesprek hierover met de onderzoek(st)er. Dit kan het volgende betekenen:

  1. de onderzoeksgegevens roepen nieuwe vragen op, we formuleren nieuwe onderzoeksvragen: een verlengde diagnostiekfase
  2. er zijn voldoende onderzoeksgegevens, indien gewenst komt er rapportage inclusief een advies met mogelijk onderstaande uitkomsten
    • met dit advies kunt u zelf aan de slag; er is geen extra ondersteuning of begeleiding nodig.
    • het advies geeft aan dat nadere ondersteuning of begeleiding nodig is; u gaat door naar de behandelfase.
    • het advies geeft aan dat nadere ondersteuning en begeleiding nodig maar dat deze niet plaats kan vinden bij het PPA; er wordt geprobeerd om tot een gerichte doorverwijzing te komen.

N.B. Diagnostiek wordt veelal alleen vergoed bij een vermoeden van een DSM  V diagnose.