Intakegesprek

Dit gesprek wordt gevoerd met de ouders. Kinderen en jongeren van 12 jaar en ouder die dat willen, mogen meekomen. In dit eerste gesprek inventariseren we de vragen die er leven, we stellen in overleg de prioriteiten. Als er al onderzoeksgegevens zijn dan worden deze in het proces meegenomen. Er is een aantal uitkomsten mogelijk:

  • er zijn meer gegevens nodig en er wordt beslist om over te gaan naar de diagnostiekfase
  • er zijn voldoende gegevens; er wordt overgegaan tot de behandelfase
  • er zijn meer gegevens nodig, maar die kunnen niet door het PPA verzameld worden; er wordt geprobeerd om tot een gerichte doorverwijzing te komen
  • er zijn voldoende gegevens, maar de behandeling of ondersteuning kan niet gerealiseerd worden door het PPA; ook nu wordt geprobeerd om tot een gerichte doorverwijzing te komen