Tarieven en vergoedingen

PPA heeft er voor gekozen zowel ongecontracteerde als gecontracteerde zorg te bieden.

Contractvrij werken betekent een optimale waarborg van de privacy van de kinderen die in behandeling zijn bij het PPA. Ouders bepalen samen met het PPA hoe de behandeling van hun kind vorm krijgt conform de behandelprotocollen. In dit geval kiezen de ouders ervoor om de gehele nota zelf te betalen.
 
Let wel: het PPA heeft een contract met Spoor030 in Utrecht voor 2020.
Een verwijzing kan gegeven worden door de huis,- jeugd,- of kinderarts en door het buurtteam. 
 
Ongecontracteerde zorg
In geval van niet-basis verzekerde zorg geldt het zogenaamde OZP consult. Het consult heeft een duur van 45 minuten en kost € 110,-. Een consult van 30 minuten kost € 65,-.
Bij een niet afgezegde afspraak, zogenaamde 'no show', worden de kosten volledig doorberekend.
Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren afgezegd te worden. 
 
Indicatie tarieven

Per 1 januari 2024

Intake (zonder verwijzing)

Wij starten altijd met een intakegesprek (90 minuten) 

Langerdurende gesprekken per 15 minuten

€  160,-

€    25,-

 
Onderzoek, behandeling en begeleiding per 45 minuten €  110,-  
Telefonisch consult of E-mail consult per 15 minuten €    25,-  
Schoolgesprek (inclusief reistijd) €  200,-  
Opvragen extra rapport/verklaring op papier of digitaal €    50,-  
Intelligentieonderzoek inclusief adviesgesprek en verslag €   675,-  
Uitgebreid psychologisch onderzoek (indien niet vergoed)
incl. IQ onderzoek, adviesgesprek en verslag
€ 1600,-  
Afspraak niet afgezegd, minimaal 24 uur van te voren €    110,-