Voor wie is het PPA

Het PPA is er voor kinderen en jongeren van 0 - 16 jaar en hun ouders

Speciale doelgroepen

- Jonge kinderen en hun ouders

  Aangezien de jonge kinderen nog niet volledig taalvaardig zijn en de afhankelijkheid van ouders/verzorgers groot is

- Chronisch zieke kinderen en diens ouders

  Niet alleen voor een ziek kind, maar ook voor de omgeving zijn er veel alledaagse en niet- alledaagse vragen die beantwoord moeten worden, zowel voor het kind zelf als voor de mensen in de directe omgeving