Bij welke vragen naar het PPA

Bij welke vragen kun je terecht bij het PPA

De cognitieve ontwikkeling

 • waarom kost school zoveel moeite ?
 • waarom komt er niet uit wat er inzit ?
 • wat maakt dat mijn kind school niet leuk vindt ?

Onderzoek en begeleiding kan gegeven worden ten aanzien van schoolmogelijkheden- en keuze, vragen over het naar school gaan, omgang met de leerkracht en medeleerlingen.

De sociale ontwikkeling

 • altijd maar ruzie, wat moeten we daarmee ?
 • mijn kind brengt zelden vriendjes mee naar huis
 • mijn kind heeft, in mijn ogen, verkeerde vrienden, wat nu ?

Onderzoek en begeleiding bij de omgang met anderen

De emotionele ontwikkeling

 • mijn kind is regelmatig boos/bang/verdrietig
 • mijn kind heeft last van driftbuien
 • ik weet niet wat er in mijn kind omgaat

Onderzoek en begeleiding wat betreft de emotionele ontwikkeling, naar angst- en onzekerheid, zelfbeeld en zelfvertrouwen, eenkennigheid, somberheid, etc.

Wat betreft gedrag

 • mijn kind is druk en impulsief, dit stoort hem/haar zelf en anderen
 • mijn kind laat grensoverschrijdend en agressief gedrag zien, wat nu ?
 • mijn kind heeft een eet-, slaap-, zindelijkheidsprobleem, graag advies

Onderzoek naar en begeleiding van kinderen/jongeren met gedragsproblemen.

Rondom het gezin

 • we zitten in een negatieve spiraal met elkaar, wat nu ?
 • hoe kunnen we de kinderen laten luisteren ?
 • broer en zus zitten elkaar zoveel in de haren

Gezinsonderzoek- en begeleiding behoort tot de mogelijkheden

Rondom aandacht en concentratie

 • waarom is ons kind zo snel afgeleid ?
 • is er sprake van concentratiezwakte ?

Wat betreft de opvoeding

 • hoe kunnen we goede afspraken maken met onze kinderen ?
 • wat mag ik verwachten van mijn kind op deze leeftijd ?

Schokkende gebeurtenissen/traumatische ervaringen

Onderzoek en begeleiding in situaties van rouw- en verlies, (echt)scheiding, mishandeling, misbruik, een ongeluk, ziekenhuisopname, etc.