Ouders gescheiden?

Informatie met betrekking tot kinderen van gescheiden ouders

Regelmatig worden er in onze praktijk kinderen aangemeld waarvan de ouders zijn gescheiden, of waarvan de ouders van plan zijn op korte termijn te gaan scheiden. Voor ouders van deze kinderen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande informatie. Dit om misverstanden of mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de mate waarin ouders recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener.

Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over het kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind, Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en eventueel inzage in het dossier.

Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan de psycholoog, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag, deze informatie zelf verstrekken.

In hoeverre een ouder betrokken wordt in de behandeling van een kind is naar beoordeling van de psycholoog. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen.