Voor kinderen/ jongeren en hun ouders

Voor kinderen, jongeren in de leeftijd van 0 - 16 jaar en diens ouder(s)/verzorger(s)

Speciale doelgroepen

  • Jonge kinderen (0-7 jaar) en hun ouders
    Aangezien de jonge kinderen nog niet volledig taalvaardig zijn en de afhankelijkheid van ouders/verzorgers groot is
  • Jonge kinderen en trauma
     
  • Chronisch zieke kinderen/jongeren en hun ouders
    Niet alleen voor een ziek kind, maar ook voor de omgeving zijn er veel alledaagse en niet- alledaagse vragen die beantwoord moeten worden, zowel voor het kind zelf als voor de mensen in de directe omgeving