Psychologisch en Pedagogisch Adviesbureau Eveline Beerkens
Rembrandtkade 29
3583 TN UTRECHT

tel: +31 (0)30 6360 634
@: ppa.mail@planet.nl

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie. In de therapie krijgt het kind de gelegenheid om 'al spelend' zijn gevoelens te uiten en te benoemen en zijn belevenissen na te spelen. In de behandeling van kinderen van ongeveer drie tot twaalf jaar biedt het communiceren via spel duidelijk voordelen, omdat er minder appél wordt gedaan op de verbale vaardigheden die bij kinderen veel beperkter zijn dan bij volwassenen. De therapeut nodigt het kind uit tot spel door een rijk aanbod aan spel- en expressiemateriaal in de spelkamer. Door 'mee te spelen' kan de therapeut negatieve belevingen (die het kind bijvoorbeeld angstig, boos of verdrietig maken) positief beïnvloeden en het kind laten oefenen met nieuwe vormen van gedrag. Het kind kiest zelf waarmee het wil spelen. Verschillende spelvormen kunnen aan bod komen; deze lopen uiteen van het spelen met zand en water, het spelen met een poppenhuis, het spelen met een gezelschapsspel tot het spelen van een rollenspel. Speltherapie kan een goede behandelwijze zijn om nare gebeurtenissen te helpen verwerken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een ziekenhuisopname, het overlijden van een geliefd persoon, gepest worden, depressieve klachten, mishandeling of echtscheiding. Dit kan ook gelden voor het aanvaarden van een handicap. Onderzoeksresultaten tonen aan dat speltherapie effectief is bij de behandeling van een breed scala aan emotionele problemen bij kinderen. Daarbij wordt ook afname van angst en depressie genoemd. Speltherapie blijkt het meest effectief te zijn als de opvoeders van het kind bij de speltherapeutische behandeling betrokken zijn.